booking.com
Klapa pomysłu likwidacji Orbisu. Będzie podział

Sprzedaż

Pod koniec ubiegłego roku grupa Accor Hotels, większościowy właściciel giełdowej spółki Orbis S.A., wezwała wszystkich pozostałych akcjonariuszy do sprzedaży akcji. Aby móc zastosować przymusowy wykup, Accor musiałby mieć co najmniej 90% akcji, a miał tylko 52.7. Proces wykupu miał zakończyć się w styczniu 2019, co pozwoliłoby na wycofanie Orbisu z giełdy i likwidację spółki. W ten sposób w 99-cio lecie swego istnienia ta najstarsza firma turystyczna w Polsce zakończyłaby istnienie, nie doczekując nawet stulecia.
Więcej: „Orbis nie dotrwa do swego stulecia

Podział Orbisu

Podział

Plan jednak się posypał. Poza Accorem, głównymi właścicielami Orbisu (tzn. takimi, którzy mieli nie mniej niż 5% akcji) były trzy fundusze: Aviva OFE Santander, Metlife OFE i Nationale-Nederlanden OFE, przy czym Aviva miała 9.9%, Metlife 5.4%, a Nationale-Nederlanden aż 10.2%, co dawało mu szczególnie mocną pozycję, bowiem samodzielnie mógł zablokować plany przymusowego wykupu. I tak też się stało. Dwa mniej zaangażowane w Orbis fundusze swe akcje sprzedały, a Nationale-Nederlanden odmówił. Nie pomogło podniesienie ceny akcji. Początkowo miało to być 87 zł za akcję, a skończyło się na 95 zł. Akcji do sprzedania było 21.8 mln, co oznacza, że Accor był skłonny zapłacić ponad dwa miliardy złotych.

Z planów zakupu całości Orbisu Accorowi wyszły nici (przynajmniej na razie), ale główny właściciel, mający teraz prawie 85% akcji nie zrezygnował z wprowadzania zmian i przejęcia choćby części firmy na pełną własność. Na początku maja pojawiła się informacja o planowanym podziale Orbisu na dwie części: tzw. serwisową („asset light”) i związaną z posiadaniem nieruchomości („asset heavy”). Ta pierwsza wiąże się z obsługą hoteli na podstawie umów o zarządzanie lub umów franczyzowych. Ta druga to budynki, inwestycje, remonty i modernizacje. I właśnie ona pozostanie w Orbisie. Usługi świadczyć będzie Accor, z którym Orbis podpisze odpowiednie umowy. Model ten w pewnej części obiektów Orbisu funkcjonował już wcześniej. Orbis na koniec pierwszego kwartału 2019 roku miał 72 hotele własne lub leasingowane, a 18 było w jego zarządzaniu i 44 należało do franczyzobiorców. Teraz rozdzielenie funkcji obejmie całość firmy, z tym, że zarządzającym nie będzie już Orbis, tylko Accor.

Wartość transakcji nie jest jeszcze w pełni ustalona, trwają wyceny prowadzone przez firmę zewnętrzną (są już na ukończeniu), ale wstępnie zgodzono się na to, że Accor zapłaci 1.22 mld zł. Wartość działalności związanej z posiadanymi nieruchomościami (czyli to co zostanie w Orbisie) ocenia się na 1.13 mld euro. Jednocześnie Accor zapowiedział pozbycia się większościowego pakietu w Orbis S.A.

Zarząd Orbisu wydał już komunikat o podjętej decyzji podziału firmy, mającej funkcjonować jeszcze przez parę miesięcy w dotychczasowym kształcie, na trzy piony („dywizje biznesowe”): "Zarządzający i Franczyzodawca”,Właściciel Portfolia Nieruchomości”, „Współdzielone Funkcje Wspierające”.

W skład pionu „Zarządzający i Franczyzodawca” wchodzą: sprzedaż, marketing, działy informatyczne i, przede wszystkim, obsługa gości hotelowych. „Właściciel Portfolia Nieruchomości” to pion zajmujący się tworzeniem strategii optymalizującej wykorzystanie kapitału firmy, zarządzaniem aktywami, utrzymywaniem i rozwijaniem sieci hotelowej, budową nowych hoteli i przebudową istniejących. „Współdzielone Funkcje Wspierające” jest pionem grupującym te zespoły, które niezbędne są do koordynacji tego wszystkiego co w podzielonej firmie będzie się działo. Są to, zatem, finanse, prawo, zakupy, IT, a także kontrola wewnętrzna, sprawy pracownicze, itp. Według słów obecnego prezesa Orbisu, Gillesa Clavie: „nawet, jeśli nasze dwie linie biznesowe będą wkrótce podzielone, pozostajemy notowani na giełdzie i musimy dalej wspierać w pełni oba te modele biznesowe”.

Transakcja sprzedaży „asset light” ma być przeprowadzona już w pierwszej połowie października. Ale zapowiedź Accoru pozbycia się większościowego pakietu w okrojonym Orbisie oznacza, że jednak Orbis dotrwa swego stulecia! A jeszcze poprzedniej zimy wydawało się, że jest to nierealne. Tymczasem Accor musiał zmienić swoje plany. Zamiast wykupić 100% akcji Orbisu, będzie sprzedawał większość z tych, które dotąd kupił. I to dzięki Nationale-Nederlanden OFE…

Chociaż biuro zarządu Orbisu najprawdopodobniej wkrótce wyniesie się ze swej tradycyjnej siedziby przy ulicy Brackiej w Warszawie (w jej miejscu powstać ma hotel typu „butikowego”) to sama firma w 2020 roku będzie mogła obchodzić setną rocznicę swego utworzenia.

 

Autor: Jarosław Mojzych

9 lipca 2019

 


Zamknij X
REKLAMA